Máy phát điện Honda EU 30is ( Nhật Bản 3KVA)

68.900 

Máy phát điện Honda EU 30is ( Nhật Bản 3KVA)