MÁY TRỘN BÊ TÔNG CƯỠNG BỨC 200 LÍT

MÁY TRỘN BÊ TÔNG CƯỠNG BỨC 200 LÍT cát, đá, xi măng, nước và các phụ gia khác theo một công thức cấp phối xác định, và thường là hỗn hợp vữa bê tông có độ dẻo cao

0934150490