Máy trộn bê tông cưỡng bức 350l có động cơ

Máy trộn bê tông cưỡng bức 350l có khả năng trộn được 1/2 bao xi măng trên một mẻ trộn. Tương đương với 350l/mẻ 

0934150490