Máy trộn quả lê 380 lít động cơ Diesel D8

Máy trộn quả lê 380 lít lắp động cơ Diesel D8 thùng trộn quay nghiêng máy được truyền động quay, với những phôi liệu đá, cát, sỏi, xi măng

0934150490